APV

Arbejdspladsvurderinger inden for alle erhverv og industrier

Elektronisk arbejdsmiljøsystem

Skræddersyet til dine behov

Kemi

Vi tilbyder en kemidatabase med tilhørende risikovurderinger

En aktiv medspiller

Vi hjælper hvis du får påbud fra Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljø

Fra det helt simple: Hjælp med at lave en arbejdspladsvurdering, hvor vi har udviklet nogle netbaserede arbejdsmiljømapper, der ikke bare indeholder en arbejdspladsvurdering, men alle de lovfastsatte aktiviteter, der hører med til arbejdsmiljøarbejdet i enhver virksomhed. For arbejdspladsvurderinger er langt mere end krydser i et skema. 

Til det meget komplekse: Arbejdsmiljøcertificeringer i henhold til ISO 45001, hvor vi udarbejder risikokortlægninger af virksomheden , skriver procedurer, laver interne audits og sikrer støtte og bistand under og efter certificering. Eller måske risikovurderinger til brug på udenlandske arbejdspladser.

Dokumentation for de kemiske produkter, der anvendes i virksomheden er et andet af vores specialer, hvor vi ikke bare udarbejder dokumentation, men også hjælper med at finde erstatningsprodukter for kemiske produkter, der kunne give påbud hos Arbejdstilsynet. I øvrigt mener vi generelt ikke, at der er brug for produkter, der eksempelvis indeholder kræftfremkaldende stoffer i ret mange produktioner. De skal udfases, hvor det er muligt, og er det ikke, skal man være sikker på, at sikkerheden er i top hver eneste dag.

Og så er vi i øvrigt kendt for at være parate til at klage over urimelige påbud, hvis virksomheden ønsker det. Vi har vundet rigtigt mange klagesager.

Psykisk arbejdsmiljø er endnu et område, hvor vi har haft rigtigt gode resultater. Vi kobler det med trivsel, kvalifikation og effektivitet  og skræddersyr gerne trivselsundersøgelser, der erfaringsmæssigt giver langt mere handlingsorienteret input end de traditionelle APV-skemaer udarbejdet af Arbejdstilsynet.

Derudover skriver vi løbende om erfaringer og udfordringer med arbejdsmiljø i vores blog.

Dansk