ECOHouse

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

1 DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

ECOHouse
CVR: 17312782
Dyrhaugesvej 11 4220 Korsør
Mail: dorte@ecohouse.dk Tlf.: 20993514

Dataansvarlig: Dorte Kardel

2 BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Hvilke oplysninger har vi om vore kunder, leverandører og samarbejdspartnere, med hvilket formål, hvor kommer data fra, og hvordan behandler vi dem?

 1. Kunder og samarbejdspartnere generelt: Virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, kontaktpersoner og e- mails/direkte telefonnumre på kontaktpersoner og faktureringsoplysninger. Vi har ingen følsomme oplysninger. Oplysningerne har vi fra de relevante personer selv. Vi opbevarer dem for at kunne levere de ydelser, vi har aftalt og for at kunne være i dialog med vore kunder om de eksisterende og nye aftaler. Da formålet altså er at kunne overholde kontraktlige forpligtelser, kræves ikke samtykke for at opbevare disse oplysninger. Derimod skal vi sikre, at de opbevares sikkert og ikke videregives til tredjemand uden foreneligt formål. Alle disse oplysninger findes i vores kundekartotek, som vore medarbejdere har adgang til.
 2. Personer, der har tilmeldt sig vores nyhedsbrev: Mailadresse, navn og virksomhedens navn. Oplysningerne anvendes kun rent praktisk til at kunne udsende nyhedsbrev. De tilmeldte til nyhedsbrevet har selv afgivet disse oplysninger ved tilmelding, hvor de bliver gjort opmærksom på, hvordan oplysningerne anvendes. Oplysningerne opbevares som en del af vores kundekartotek. Oplysningerne kan altid slettes eller ændres ved henvendelse til vores dataansvarlige, Dorte Kardel, eller ved afmelding af nyhedsbrevet.
 3. Finansielle bilag: Alle finansielle bilag opbevares i henhold til reglerne i årsregnskabsloven og opbevares i vort finanssystem. Det vil sige 5 år for alle finansbilag og ordrehistorik.
 4. Medarbejdere hos ECOHouse: Er omfattet af særlig informationserklæring, hvor der er beskrevet, hvilke oplysninger, vi opbevarer, med hvilket formål og hvor længe.

Særligt vedrørende jobansøgninger

Når man sender en jobansøgning til ECOHouse, bliver den læst af Dorte Kardel. Hvis ECOHouse ikke har ledige stillinger eller ikke kan anvende ansøgerens kompetencer, skrives tilbage til ansøger, og ansøgningen slettes omgående. Hvis ECOHouse gerne vil beholde ansøgningen med henblik på besættelse af eventuelle nye stillinger senere, skrives tilbage til ansøger med besked om, at man ønsker at opbevare ansøgningen i 6 måneder, såfremt ansøger accepterer dette. Modtages accept, arkiveres ansøgning, modtages accept ikke, slettes ansøgningen. Alle gemte ansøgninger vil blive slette efter 6 måneder.

Såfremt en ansøger bliver indkaldt til jobsamtale, og samtalen ikke resulterer i ansættelse, slettes ansøgningen umiddelbart efter sagens afslutning.

HVEM KAN VI DELE OPLYSNINGER MED?

ECOHouse deler eller videregiver ikke oplysninger til tredjemand uden særligt formål.

Men en række af vore samarbejdspartnere har eller kan få adgang til dele af vore data af praktiske eller lovmæssige grunde.

Således har følgende adgang til nogle af vore data:

* Skat
* Virk
* Dansk Net (IT-system, hosting, hjemmeside og mail)
* Arbejdstilsynet (kun i konkrete sager og kun efter aftale med dig)
* Fødevarestyrelsen (kun i konkrete sager og kun efter aftale med dig)
* Sikkerhedsstyrelsen (kun i konkrete sager og kun efter aftale med dig)
* Kemikalieinspektionen (kun i konkrete sager og kun efter aftale med dig)
* Arbejdsskadestyrelsen (kun i konkrete sager og kun efter aftale med dig)

3. HVIS DER ALLIGEVEL SKER EN FEJL

I tilfælde af et uheld, gør vi altid sådan:

*Vi identificerer uheldet og omfanget, så vi ved præcis, hvilke data, det drejer sig om, og hvad der er sket med dem.
* Vi lukker for al adgang til data, indtil vi har identificeret og implementeret en løsning.
* Vi informere Datatilsynet inden for 72 timer
* Vi giver omgående besked til de personer, hvis data, det er gået ud over.
* Vi beder samtidig de involverede personer om information om, hvad de ønsker, vi skal foretage os i forhold til deres data.
* Vi sikrer os, at vi håndterer de relevante data som aftalt med de involverede personer, eller give besked, hvis noget ikke kan lade sig gøre.
* Vi får identificeret og igangsat relevante korrigerende handlinger til forebyggelse af gentagelser.

4. PLIGTMÆSSIG INFORMATION

Nedenstående oplysningerne er obligatoriske, såfremt du er kunde hos os. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at levere varer eller ydelser til dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Faktureringsadresse
 • Kontaktperson med e-mail og telefonnummer

5 DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: kontakte Dorte Kardel. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 5/1 2021

Dansk