Hvornår bliver bæredygtighed til greenwashing?

Hos ECOHouse afdækker vi problematikker vedrørende greenwashing på daglig basis
I praksis sker det ved at 

Fastlægge livscyklusbaserede miljøstrategier
Vi undersøger produkter, ydelser og komponenter i et livscyklusperspektiv; dette kan udmønte sig i forslag til substitution grundet specifikke miljøforhold - f.eks. genanvendelse, eller vandforbrug.
Analysere og validere social audits, certificeringer og anprisninger
Vi sørger for at jeres anprisninger er lovlige og dokumenterbare. Desuden validerer vi årligt hundredvis af social audit rapporter og certificeringer; her har vi set mange eksempler på forsøg på snyd fra producenter og leverandører i hele verden.
Kontakte testlaboratorier, leverandører, producenter og fabrikanter
Vi står for kontakten med alle involverede aktører og samarbejder med dem ift. at substituere komponenter, fra- og tilvalg af test, udspecificering af testkrav og simulanter.
Feltundersøgelser
Vi tager gerne ud og undersøger specifikke forhold på egen hånd; f.eks. ifm. affaldshåndtering/sortering.

Bæredygtighed

Ikke mere varm luft, tak – giv os meningsfuld handling

Det er efterhånden blevet meget populært at udarbejde eller tilslutte sig en code of conduct, der tager stilling til forhold som børnearbejde, arbejdsforhold, bæredygtighed og meget mere.
Intentionen er god, og det er også et vigtigt første skridt, men vi har igennem årene – for dette er ikke noget nyt – erfaret, at der er en række udfordringer, der skal adresseres praktisk for at det ikke bare skal blive ved de pæne ord.

Når ECOHouse arbejder med CSR og bæredygtighed, hjælper vi med at skrive politikker, men vi sikrer også, at der er knyttet handlinger og aktiviteter til. Politikkerne skal forankres i konkrete aktiviteter, der giver reel mening, og som kan måles på en eller anden måde. Desuden sikrer vi os, at der ikke er uløste eller uidentificerede problemer på andre områder, som kunne blive et problem senere - f.eks. i forbindelse med affaldshåndtering og genanvendelse 

Greenwashing

Greenwashing er stærkt konkurrenceforvridende og bestemt ikke bæredygtigt.

Der er vist ingen, der er i tvivl om, at miljø og klima er kommet på alle tænkelige dagsordener. Det er svært at åbne sin mail-box uden at blive oversvømmet af fantastiske tilbud på bio-green-sustainable 100% genbrugte og genbrugelige produkter uden indhold af det nu forhadte plast. Det har ikke gjort det nemmere at være forbruger; det har bestemt heller ikke gjort det nemmere at være indkøber eller beslutningstager i B2B-verdenen.

Hvad skal man vælge, når man som potentiel kunde får tilbudt en 100% plantebaseret drikkeflaske uden plast eller en komposterbar kaffekop? Hvilke krav skal man stille som kunde eller indkøber? Og hvordan kan man vide, om et produkt opfylder de stillede krav?
Hos ECOHouse har vi set en stigende tendens til, at indkøbere og beslutningstagere hos vore kunder lader sig nøje med nogle relativt generelle krav. 

Sådan undgås greenwashing
Vi mener at man kan komme langt med en markedsføringsstrategi, der bevidst og konkret baserer sig på at undgå greenwashing og forklarer kunderne, hvorfor og hvordan. Vi vil derfor fremadrettet også stille som et krav til vore kunder, at de forsøger at undgå greenwashing, og vi vil faktisk gå så langt, at vi mener, en virksomhed ikke kan certificeres i henhold til ISO 14001 (miljøcertificering), hvis virksomhedens salg og markedsføring baserer sig på greenwashing. Vi har derfor også aftalt med de certificerende organer, vi normalt arbejder sammen med, at det fremover vil være et krav til en miljøcertificeret virksomhed, at man forsøger at undgå greenwashing – netop forsøger – vi bliver helt sikkert alle sammen snydt en gang imellem.
3 vigtige skridt fra teori til praksis
1. Når man vedtager en code of conduct bør man spørge sig selv: Hvilke aktiviteter og handlinger skal vi sætte i gang for at leve op til vores politikker? Hvor skal vi sætte ind? Og hvordan måler vi, om vi er på rette vej?

2. Det er glimrende at beskæftige sig med børnearbejde og miljøforhold globalt. Men det må ikke betyde, at ingen interesserer sig for, om virksomhedens produkter er sikre, og om virksomheden overholder gældende lovgivning i forhold til eksempelvis produkttestning og produktdokumentation. Vi ser desværre en del eksempler på, at virksomheder har smukke politiker på gode områder, men sætter CE-mærker på deres produkter uden nogen som helst form for sikkerhed for, at det nu også er i orden.

3. Sidst, men ikke mindst: Når en virksomhed stiller krav til sine leverandører om, at de også overholder virksomhedens code of conduct, skal man overveje, om alle dele af en code of conduct er lige relevante i alle situationer, og om der ikke var andre krav, der var mere relevante.

 

 

 

 

1

Præ-produktion

Analyse af marked, produkt og produktion2

Implementere ændringer

Ændringer i materialevalg, kemisk profil eller specifikke komponenter


3

Udarbejdelse af dokumentation

Vi sikrer at du kan dokumentere produktspecifikke påstande og anprisninger


4

Produktion og eftermarked

Vi hjælper helt til produktionsstadie med at validere dokumentation, metoder samt sikre at der findes nationale opsamlingssteder for affald til genanvendelse
Dansk