Vi har altid åbent 

 

Det er bestemt ikke kun store virksomheder, der har brug for compliance management. Kravet er det samme, uanset om man er verdensomspændende koncern eller en cykelsmed med 1 ansat. Problemet er egentlig bare, at den verdensomspændende koncern har råd og opgaver nok til at ansætte sine egne eksperter; cykelsmeden skal enten gøre det selv eller hente hjælp til en pris, der er realistisk for et cykelværksted. ​  

ECOHouse har arbejdet med compliance management for store og små virksomheder siden 1993. Vi har efterhånden udviklet en række værktøjer og metoder, der gør det muligt også at servicere de helt små virksomheder på deres økonomiske betingelser.

Eksempelvis ser vi meget ofte, at testlaboratorier tester langt mere end nødvendigt, men også fuldstændigt irrelevant. For eksempel ser vi en del testrapporter, der viser, at rustfrit stål ikke indeholder PVC. Det ville faktisk komme bag på os, hvis det gjorde! Vi ser også mange sager, hvor eksempelvis mundbind, kaffekopper og fodbolde er testet efter reglerne for elektrisk og elektronisk affald – og det selvom det bevisligt ikke er muligt at se fjernsyn på dem.

ECOHouse’s opgave i den forbindelse er tosidig: Hvis det er vores kundes leverandør, der sender sådanne testrapporter til vores kunde for at dokumentere lovligheden af deres produkter, går vi dokumentationen igennem og sikrer, at der er testet korrekt, og at produkterne faktisk har bestået testene.

Vi sikrer også, at de produkter, der er testet, svarer til dem, som vores kunde ønsker at købe. Hvis vores kunde selv ønsker at teste nogle produkter, gennemgår vi tilbuddet fra testlaboratoriet, inden kunden sætter testene igang.

Meget ofte kan vi slette halvdelen af de foreslåede tests, og vi kan ændre i testbetingelserne for andre, så de rent faktisk matcher produktets anvendelse og materialer.

Vi arbejder med compliance management ved at

  • Finde ud af, hvilken lovgivning en virksomhed og dens produkter er omfattet af.

  • Omsætte relevante lovkrav til praktiske aktiviteter i dagligdagen hos virksomheden.

  • Udarbejde nødvendige praktiske værktøjer og dokumenter, som virksomheden skal bruge for at overholde relevant lovgivning eller dokumentere overholdelse af lovkrav.

  • Implementere det sammen med virksomheden.

  • Finde ud af, hvad der er bøvlet eller upraktisk og som virksomheden dermed ikke risikerer ikke at få gjort.

  • Revidere systemet, så der er rimelig sikkerhed for, at virksomheden får gjort de ting, der skal gøres, på den rigtige måde.

  • Følge op, hver gang, der kommer ny lovgivning, eller virksomheden ændrer aktiviteter.


De kunder, der benytter sig af ECOHouse til product compliance, gør det, fordi:

De ikke ønsker at sælge farlige eller ulovlige produkter
Selvfølgelig ønsker ingen at sælge produkter der er farlige eller ulovlige. Tværnational lovgivning er dog ikke altid gennemskueligt, hvorfor vi har set mange eksempler på, at seriøse virksomheder bliver fanget i ulovligheder.

Derudover har vi også set flere eksempler på virksomheder der, af medierne eller forbrugerne, er fanget i en shit-storm - typisk grundet nogle handlinger af en specifik medarbejder, der måske ikke har haft forståelse for, hvor stor en påvirkning de kan have på den samlede organisation.

Vi hjælper både med lovgivning, godkendelser, kontakt til myndigheder og afbødning af PR-relaterede shit-storms
De ofte har oplevet at stå med testrapporter, de ikke forstod noget af
Har du også modtaget test-rapporter på et produkt, hvor du havde svært ved at forstå, hvad produktet reelt var testet som? Og er det, qua testen, nu klar til det danske, nordiske, europæiske (eller helt fjerde) marked? Vi hjælper med at forstå, samt fortolke, hvad du har modtaget
De har betalt i dyre domme for irrelevante eller meningsløse tests
Eftersom test-specifikationer samt -resultater, kan være svært læsbare og forståelige, ser vi også flere virksomheder der bliver opkrævet gebyrer og betaling for, hvad der i praksis, er unødvendige tests. F.eks. har vi flere gange set drikkedunke testet efter RoHS-direktivet, som begrænser farlige stoffer i elektroniske komponenter.

Vi kan derfor bidrage med, at stille krav til testlaboratorier og derved spare jer tid og økonomi - fordi, vi mener ikke vi behøver teste en vandflaske for ulovlige stoffer i elektronik!
De har oplevet manglende samarbejde fra leverandører – danske eller udenlandske – når det har vist sig, at et produkt var farligt eller ulovligt og derfor skulle trækkes tilbage
Når uheldet er ude og du står med et produkt i Danmark som de danske myndigheder ikke mener opfylder krav i specifik lovgivning kan det pludseligt være dit ansvar som importør. Du kan opleve, at dine samarbejdspartnere og leverandører forsøger at snige sig uden om jeres fælles produktansvar.

Vi hjælper jer først med at løse det specifikke problem omkring produktet. Herefter udarbejder vi produktspecifikke krav-lister udformet som code of conducts eller specifikke deklarationer der fremadrettet tydeligt vil definere ansvar - også for de danske myndigheder!

På den måde sikrer vi, at i har rene hænder og uden problemer kan samarbejde med myndighederne.
De har oplevet ikke at få forsikringsdækning i en situation med et farligt eller ulovligt produkt, fordi de ikke kunne bevise, at de have gjort, hvad de kunne, for at sikre sig, at produktet var lovligt.
Vi gennemgår dine forsikringsforhold, i samarbejde med dit forsikringsselskab, og sikrer, at du er dækket i tilfælde af uheld, fejl eller mangler.
Dansk