Produktsikkerhed

For en række produkter gælder der helt specifikke krav – nedfældet i lovgivning, som typisk er EU-lovgivning. Det gælder:

 • Byggevarer
 • Legetøj
 • Maskiner
 • Kemiske stoffer og produkter
 • Personlige værnemidler, som også omfatter solbriller, arbejdshandsker og badevinger.
 • Fødevarer og fødevarekontaktmaterialer
 • Kosmetik
 • Desinfektionsmidler
 • Børnetøj og artikler til småbørn
 • Reflekser
 • Elektrisk udstyr
 • Fyrværkeri

Her er det altså rimeligt nemt. Man skal bare vide, at ens produkt er omfattet af lovkrav – og så undersøge, om det er omfattet af mere end en type lovgivning. Så undersøger man lige, om produktet skal typegodkendes, eller der er krav om, at man eksempelvis har et kvalitetsstyringssystem. Er der den slags krav, må man lige sikre sig, at man opfylder dem.

Dernæst skriver man typisk en risikovurdering af sit produkt – opskriften findes enten i den relevante lovgivning eller i standarder, der følger op på lovgivningen. Dernæst skal man i mange tilfælde CE-mærke og/eller udarbejde en overensstemmelseserklæring eller anden produktdokumentation. Og så skal produktet mærkes korrekt – typisk også med en korrekt brugsanvisning.

Det kan vel ikke undre, at mange – specielt mindre virksomheder – ikke helt har styr på de mange krav, og derfor kan risikere påtaler, bøder og i værste tilfælde: krav om, at produktet trækkes tilbage fra markedet. Det gælder mindre produktionsvirksomheder med en god ide; men det gælder så sandelig også importører af produkter – specielt når de importerer fra lande uden for EU.

Hvis nu man har et produkt, der ikke hører til disse særlige grupper, betyder det ikke, at man slipper for krav. Produktsikkerhedsloven stiller et generelt krav om, at produkter skal være sikre. Men her er det ofte sådan, at myndighederne først reagerer, når en forbruger er kommet til skade. Så spørger myndighederne efter virksomhedens risikovurdering for produktet, og det er jo ikke så tit, den lige kan findes.

ECOHouse hjælper med at finde ud af, hvilke lovkrav, der gælder for virksomhedens produkter, hjælper med at udarbejde produktdokumentation, vurderer produktdokumentation fra virksomhedens leverandører og hjælper i øvrigt med dialog med myndighederne.