Praktiserende Antropologer

Det kalder vi os, fordi to af os rent faktisk er antropologer og vi alle sammen arbejder med antropologiske metoder.

Hvad vil det nu sige? Faget socialantropologi beskæftiger sig med mennesket som del af et samfund og en kultur og som aktiv medspiller i samfundet og kulturen.

Derfor er udgangspunktet for vores arbejde ikke en færdig teori om, hvordan en konkret virksomhed ser ud og opfører sig, og hvordan vi får den til at gøre noget andet. Som antropologer arbejder vi med en dyb og grundfæstet respekt for de mennesker og virksomheder, vi møder. De har udviklet deres organisation med deres daglige liv og kultur, som de langt hen ad vejen er glade for og har fået til at fungere. Vores opgave er ikke at få dem til at ligne alle andre.

Derimod er det vores opgave sammen med virksomheden og med respekt for og kendskab til netop denne virksomheds organisation og kultur at hjælpe virksomheden med at udarbejde et kvalitetsstyringssystem, sikre, at de efterlever diverse lovkrav, omsætte Arbejdstilsynets krav til noget, der giver mening i dagligdagen osv. osv.

Derfor adskiller vi os nok også fra mange andre rådgivere og konsulenter. Vi kommer ikke med en standardmodel, der skal mases ned over en virksomhed – uanset at det betyder, at der skal klippes en hæl eller en tå for at få virksomheden til at være indeni modellen. Og vi mener ikke, at man kan løse virksomhedens udfordringer eller problemer ved bare at bruge den samme metode, som vi brugte i går.

Selvfølgelig kommer vi ikke til en virksomhed uden en kuffert med værktøjer og viden. Men vi åbner den ikke, før vi har lyttet og stukket tommelfingrene dybt ned i virksomhedens kultur og organisation. Det er nemlig vores erfaring, at alt for mange konsulentprojekter ender uden et fornuftigt resultat, fordi man ikke har sikret sig, at diverse standardløsninger nu også giver resultater og mening i den enkelte virksomhed.

Og for os er resultater og mening fuldstændigt afgørende.