GDPR - Persondataregler

General Data Protection Regulation, også kendt som GDPR, trådte d. 25. maj 2018 i kraft. Der er tale om en forordning, som påvirker alle virksomheder på tværs af Danmark, og dette er noget, vi hos ECOHouse, tager højde for. Op til d. 25. maj 2018 sendte vi derfor en medarbejder på kursus for at udbygge vores viden på området. Derudover holder vi tæt øje med udviklingen på området, samt de afgørelser der kommer til at danne grundlag for tolkningen i årene fremover.

Med vores tilegnede viden tilbyder vi løsninger for både større og mindre virksomheder, som står over for udfordringer med persondata. Vi hjælper med kortlægningen af persondata i den enkelte virksomhed, samtykkeerklæringer til bl.a. nyhedsbreve og cookies, samt udfærdigelsen af en privatlivspolitik. Vi bestræber os på at klæde virksomheden på, så de overholder gældende lovgivning, og vi er altid klar til at bistå skulle der komme påbud fra Datatilsynet.