CSR

Det er efterhånden blevet meget populært at udarbejde eller tilslutte sig en code of conduct, der tager stilling til forhold som børnearbejde, arbejdsforhold, bæredygtighed og meget mere.

Intentionen er god, og det er også et vigtigt første skridt, men vi har igennem årene – for dette er ikke noget nyt – erfaret, at der er en række udfordringer, der skal adresseres praktisk for at det ikke bare skal blive ved de pæne ord.

Allerførst: Når man vedtager en code of conduct bør man spørge sig selv: Hvilke aktiviteter og handlinger skal vi sætte i gang for at leve op til vores politikker? Hvor skal vi sætte ind? Og hvordan måler vi, om vi er på rette vej?

Dernæst: Det er glimrende at beskæftige sig med børnearbejde og miljøforhold globalt. Men det må ikke betyde, at ingen interesserer sig for, om virksomhedens produkter er sikre, og om virksomheden overholder gældende lovgivning i forhold til eksempelvis produkttestning og produktdokumentation. Vi ser desværre en del eksempler på, at virksomheder har smukke politiker på gode områder, men sætter CE-mærker på deres produkter uden nogen som helst form for sikkerhed for, at det nu også er i orden.

Sidst, men ikke mindst: Når en virksomhed stiller krav til sine leverandører om, at de også overholder virksomhedens code of conduct, skal man overveje, om alle dele af en code of conduct er lige relevante i alle situationer, og om der ikke var andre krav, der var mere relevante. Vi ser nu eksempler på, at en lokal elektriker, der udfører almindelig elservice for en større virksomhed, har været nødt til at sætte sig ned og skrive en politik mod børnearbejde ( i Lille Kregme og omegn), mens ingen spørger, om han har en autorisation, eller om han bruger godkendte reservedele.

Når ECOHouse arbejder med CSR, hjælper vi med at skrive politikker, men vi sikrer os, at der er knyttet handlinger og aktiviteter til. Politikkerne skal forankres i konkrete aktiviteter, der giver reel mening, og som kan måles på en eller anden måde. Og så sikrer vi os, at der ikke er alt for mange uløste eller uidentificerede problemer på andre områder.