Compliance Management

Vi har endnu ikke fundet et dækkende dansk ord. Men det er for så vidt ret lige til.
Det er bestemt ikke kun store virksomheder, der har brug for compliance management. Kravet er det samme, uanset om man er verdensomspændende koncern eller en cykelsmed med 1 ansat. Problemet er egentlig bare, at den verdensomspændende koncern har råd og opgaver nok til at ansætte sine egne eksperter; cykelsmeden skal enten gøre det selv eller hente hjælp til en pris, der er realistisk for et cykelværksted. ​

ECOHouse har arbejdet med compliance management for store og små virksomheder siden 1993. Vi har efterhånden udviklet en række værktøjer og metoder, der gør det muligt også at servicere de helt små virksomheder på deres økonomiske betingelser.
Compliance management handler om at:

Finde ud af, hvilken lovgivning en virksomhed og dens produkter er omfattet af.

Omsætte relevante lovkrav til praktiske aktiviteter i dagligdagen hos virksomheden.

Udarbejde om nødvendigt praktiske værktøjer og dokumenter, som virksomheden skal bruge for at overholde relevant lovgivning eller dokumentere overholdelse af lovkrav.

Implementere det sammen med virksomheden.

Finde ud af, hvad der er bøvlet eller upraktisk og som virksomheden dermed ikke risikerer ikke at få gjort.

Revidere systemet, så der er rimelig sikkerhed for, at virksomheden får gjort de ting, der skal gøres, på den rigtige måde.

Følge op, hver gang, der kommer ny lovgivning, eller virksomheden ændrer aktiviteter.