Arbejdsmiljø

Fra det helt simple: Hjælp med at lave en arbejdspladsvurdering, hvor vi har udviklet nogle netbaserede arbejdsmiljømapper, der ikke bare indeholder en arbejdspladsvurdering, men alle de lovfastsatte aktiviteter, der hører med til arbejdsmiljøarbejdet i enhver virksomhed. For arbejdspladsvurderinger er langt mere end krydser i et skema.

Til det meget komplekse: Arbejdsmiljøcertificeringer i henhold til OHSAS 18001, hvor vi udarbejder risikokortlægninger af virksomheden , skriver procedurer, laver interne audits og sikrer støtte og bistand under og efter certificering.

Dokumentation for de kemiske produkter, der anvendes i virksomheden er et andet af vores specialer, hvor vi ikke bare udarbejder dokumentation, men også hjælper med at finde erstatningsprodukter for kemiske produkter, der kunne give påbud hos Arbejdstilsynet. I øvrigt mener vi generelt ikke, at der er brug for produkter, der eksempelvis indeholder kræftfremkaldende stoffer i ret mange produktioner. De skal udfases, hvor det er muligt, og er det ikke, skal man være sikker på, at sikkerheden er i top hver eneste dag.

Og så er vi i øvrigt kendt for at være parate til at klage over urimelige påbud, hvis virksomheden ønsker det. Vi har vundet rigtigt mange klagesager.

Psykisk arbejdsmiljø er endnu et område, hvor vi har haft rigtigt gode resultater. Vi kobler det med trivsel, kvalifikation og effektivitet – læs mere under organisationsudvikling.