Academy

Velkommen til vores kursusafdeling. 

Udbuddet af kurser er enormt, og man får ind imellem lyst til at spørge sig: Er det pengene værd? 

Vores erfaring er, at alt for mange kurser og undervisningstilbud i hvert fald ikke sætter sig blivende spor hos deltagerne. Har kurset været godt, kommer kursisten hjem sprængfyldt af nye ideer, som forsvinder næsten lige så hurtigt igen enten fordi ideerne og kurset faktisk ikke var relevante for virksomheden, men meget ofte også fordi det er svært at omsætte teoretisk kursusviden til praksis i en virksomhed. Derfor har vi en anden tilgang til vores undervisning og kurser: Det handler ikke om at vise, hvor dygtige underviserne er, men om at omsætte teori til meningsfuld praksis, som man kan gå hjem og arbejde videre med.  Vi tilbyder meget gerne at følge op og hjælpe med at udvikle og gennemføre ideen i virksomheden. 

Det er vores erfaring, at det er langt den mest effektive form for kursusdeltagelse, og så har det den fordel, at det ikke bare er kursisten, men hele virksomheden, der får glæde af kurset.

Vi kan lave kurserne internt for en virksomhed – spørg efter en pris. Og vi kan sikkert også arrangere et kursus med et andet tema, hvis I har brug for det.

Vores kurser gennemføres som udgangspunkt på dansk og alle, der forstår dansk, er yderst velkomne. Vi tilbyder gerne at lave kurser for mindre grupper og hvis der tilmeldinger nok, laver vi altid gerne et kursus på engelsk.

Alle online-kurser er gratis for kunder hos ECOHouse og koster 400 kr. excl. Moms for andre. Fysiske kurser prissættes i forhold til udgifter til lokale og  forplejning.

Tilmelding  eller brug for oplysninger?

Send en mail til:  magnus@ecohouse.dk

 

Kursuskalender

Vores kursusprogram for første halvår af 2021 ser foreløbig sådan ud  - foreløbig, fordi vi håber at kunne gennemføre nogle kurser fysisk, men planlægger her og nu efter, at vi er nødt til at holde os online:

 

1/3-2021 Bæredygtighedsstrategier og produktudvikling
Platform: Online

Tid: klokken 9-12

Indhold: Her lærer vi, helt fra starten, hvordan vi, i et livscyklusperspektiv, kan produktudvikle vores sortiment bæredygtigt
29/3-2021 Brug arbejdsmiljøorganisationen - rigtigt!
Platform: Online

Tid: klokken 9-12

Indhold: Hvad kan jeg som ledelse eller ansat bruge en AMO til? Hvilke rettigheder har du som ansat/leder eller medlem af en AMO?
19/4-2021 Psykisk arbejdsmiljø og trivsel
Platform: Online

Tid: klokken 9-12

Indhold: Vi taler om den nye vejledning fra Arbejdstilsynet og hvordan denne kan bruges i praksis, samt giver bud på realistiske målinger af psykisk arbejdsmiljø
10/5-2021 Hvad du bør vide om product compliance
Platform: Online

Tid: klokken 9-12

Indhold: Hvordan er det nu, det er? Hvilke regler gælder for hvilke produkter? Og hvad er forbudt? Hvornår skal man registrere sig hos hvilke myndigheder?
14/6-2021 CSR i praksis
Platform: Online

Tid: klokken 9-12

Indhold: Hvilke muligheder giver CSR-arbejde vores virksomhed? Hvor er faldgruberne ift. CSR - og hvad skal vi passe på med at gøre?
9/8-2021 Udarbejdelse af compliancedokumenter
Platform: Online

Tid: klokken 9-12

Indhold: En gennemgang af de mest anvendelige og hyppigt brugte dokumenter der er forbundet til compliance. Her vil du selv lære at udarbejde compliance dokumentation til din virksomhed.
13/9-2021 Bæredygtighed og grøn markedsføring – greenwashing
Platform: Online

Tid: klokken 9-12

Indhold: Vi gennemgår de lovmæssige krav til markedsføring - specifikt grøn markedsføring og anprisninger indenfor bæredygtighed. I centrum af dette kursus er begrebet greenwashing som omhandler produkter med miljømæssige anprisninger som ikke kan eftervises.
Endnu ikke fastlagt CO2 mærker, målinger og anprisninger
Platform: Online

Tid: klokken 9-11

Indhold: Vi taler CO2 og gennemgår diverse målemetoder, mærkningsordninger mm. Vi gennemgår styrker og svagheder omkring det store fokus CO2 har og de værktøjer som oftest benyttes. Hvis dette kursus har interesse, så skriv til magnus@ecohouse.dk
Endnu ikke fastlagt GDPR
Platform: Online

Tid: klokken 9-12

Indhold: Hvad skal med i et GDPR-system? Hvordan ser det ud? Og hjælp… Er vi databehandlere eller dataansvarlige?
Dansk